Fysiotherapiepraktijk Mireille Tent
Degene die alles afweet van "de mens in beweging" is de fysiotherapeut
Tarieven en vergoedingen

Prijslijst per 1 januari 2018

  • Reguliere zitting                                                                             € 28,-
  • Screening                                                                                      € 13,50
  • Intake en onderzoek na screening                                                    € 39,-
  • Intake en onderzoek na verwijzing                                                   € 40,50
  • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek                                             € 52,-
  • Toeslag voor behandeling aan huis                                                   € 11,50
  • Inrichting toeslag                                                                            € 6,50
  • Niet nagekomen afspraak                                                                € 28,-
  • Eenvoudige, korte rapporten                                                            € 27,50
  • Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten                                     € 55,-

Indien u een afspraak minder dan 24 uur van tevoren annuleert wordt deze in rekening gebracht.

 

Vergoedingen

U kunt zonder verwijzing (Directe Toegang Fysiotherapie) van de huisarts voor fysiotherapeutische behandeling terecht.

In 2018 ben ik gecontracteerd met alle zorgverzekeraars behalve zorgverzekeraar CZ. Middels deze link kunt u kijken wat er vanuit uw zorgverzekering vergoed wordt. Daarnaast kan ik ook samen met u, voorafgaand aan de behandeling, bekijken hoe de vergoeding voor fysiotherapie er voor u uitziet. 

 

Vergoeding fysiotherapie zorgverzekeraar CZ

Voor 2018 heb ik geen contract met zorgverzekeraar CZ. CZ neemt dusdanig de positie van mij als behandeld therapeut in, hetgeen ik niet achter kan staan. Als uw behandelend therapeut ben ik beter in staat in te schatten wat voor behandeling u nodig heeft dan CZ van een afstand voorschrijft. De kwaliteit van zorg verlenen staat bij mij voorop.

 

Wat betekent dit voor u als CZ verzekerde?

U ontvangt een factuur van mij welke u zelf kunt indienen bij u zorgverzekeraar CZ. U betaalt de rekening eerst zelf waarna u het later terug kunt vragen bij CZ. Afhankelijk van uw type verzekering ontvangt u van CZ (een deel van) de kosten terug. Het kan betekenen dat de vergoeding niet volledig de kosten dekt.       

  

 

 

     

Laatste tweets

Aangesloten bij: